Veelgestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van veelgestelde vragen over de zonnekaart, maar ook vragen die voorkomen bij het aanschaffen en plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. Mocht u een vraag hebben die hier niet tussen vermeld staat kunt u contact opnemen.

Zonnekaart

Werkwijze en techniek

Hoe is de terugverdientijd berekend?

Voor elk dak in is de verwachte terugverdientijd berekend. Dit is het aantal jaren dat nodig is om uw investering in de zonnepanelen en/of zonneboiler terug te verdienen. De volgende uitgangspunten zijn gebruikt in deze berekening:
  • standaard zonnepaneel van 375 Wp met een paneeloppervlakte van 1,75 m2;
  • er wordt uitgegaan van een aanschafprijs incl. montage van € 1,71 per Wp;
  • de berekening van de opbrengst is gebaseerd op een elektriciteitsprijs van € 0,40 per kWh;
  • ook voor de terug te leveren elektriciteit wordt gerekend met € 0,40 per kWh;
  • standaard wordt gerekend met een jaarlijkse elektriciteitsprijsstijging van 0% berekend over de 'kale' elektriciteitsprijs;
  • standaard wordt uitgegaan van 100% eigen geld, dus geen lening;
  • bij lening wordt uitgegaan van een jaarlijkse rente van 2%.
Verder wordt er rekening gehouden mee gehouden dat de opbrengst van de zonnepanelen elk jaar iets minder wordt.

Welke uitgangspunten zijn gebruikt bij de geschiktheidsbepaling?

De geschiktheid van daken voor zonnepanelen of zonneboilers is berekend op basis van de volgende uitgangspunten:
  • een dak wordt als geschikt aangemerkt wanneer er voldoende instraling is van daglicht (minimaal 690 kWh/m2/jaar));
  • alleen dakdelen die minstens 5 m2 groot zijn worden meegenomen;
  • een rand van 50 cm langs de randen van de dakdelen (berekende omtrek) wordt in mindering gebracht op het totale geschikte oppervlak.
 

Welke bronbestanden zijn gebruikt?

Voor het berekenen van de instraling van direct zonlicht op daken is gebruikt gemaakt van het AHN, een digitaal hoogtemodel van een samenwerking van de provincies, Rijksoverheid en de waterschappen. Voor de contouren van de gebouwen is gebruik gemaakt van de BAG, de landelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen. De ondergrond bestaat uit een luchtfoto en een stratenplattegrond.

Is schaduwwerking van schoorstenen, dakkapellen, afvoerpijpen, bomen etc. meegenomen in de berekening?

Ja, mits deze groot genoeg zijn om zichtbaar te zijn in het hoogtemodel. U kunt dit bekijken in het onderdeel Hoogtebestand van de zonnekaart. De meeste objecten zijn duidelijk zichtbaar en hebben een negatief effect op de instraling van direct zonlicht. Wanneer er veel schaduwwerking is op een dakvlak dan wordt dit dakvlak niet meegenomen in de berekening.

Hoe nauwkeurig is het gebruikte hoogtebestand?

De hoogte informatie is vanuit een vliegtuig ingewonnen met laserscanapparatuur met een nauwkeurigheid van ca. 16 meetpunten per m2. Elk meetpunt is tot ongeveer 5 cm (in hoogte) nauwkeurig. Het AHN is daarmee het meest nauwkeurige hoogtebestand dat in Nederland beschikbaar is. Een 2D-weergave van het hoogtebestand kunt u bekijken door in het kaartvenster Hoogtebestand te activeren.

Kan ik de berekening aanpassen aan mijn situatie en wensen?

Ja, u kunt verschillende parameters die gebruikt worden in de berekening van de resultaten aanpassen. De consequenties hiervan worden automatisch doorgevoerd in de berekening en de getoonde resultaten.

Waarom is mijn adres niet beschikbaar in de Zonnekaart?

De Zonnekaart is gebaseerd op het AHN (Actueel Hoogtebestand Nederland). Dit bestand wordt periodiek ingewonnen met behulp van metingen uit een helikopter. Doordat dit bestand niet jaarlijks wordt geactualiseerd kan de Zonnekaart geen informatie bieden voor panden die na de inwinningsdatum van dit bestand zijn gebouwd. Panden gebouwd na de inwinningsdatum zijn daarom voor zover mogelijk verwijderd uit de Zonnekaart om incorrecte informatie te voorkomen.

Wordt er rekening gehouden met de nieuwe salderingsregeling (vanaf 2025)?

De Zonnekaart gaat momenteel nog uit van de salderingsregeling die nu bestaat. Vanaf 2025 zal deze gaan wijzigen. Je kunt dan niet meer volledig salderen. De regeling zal geleidelijk afgebouwd worden. Zodra de nieuwe salderingsregeling definitief intreedt, zal dit worden verwerkt in het rekenmodel van de Zonnekaart.


Meer informatie over de aangepaste salderingsregeling vind je op de website van MilieuCentraal of Vereniging Eigen Huis.

Totstandkoming

Hoe is de Zonnekaart tot stand gekomen?

De Zonnekaart is ontwikkeld door MapGear in samenwerking met gemeenten en provincies. MapGear is een Geo-ICT-bedrijf uit Deventer dat zich al sinds 2006 specialiseert in de ontwikkeling van interactieve websites en digitale kaarten. Voor informatie over de totstandkoming van de zonnekaart kunt u een mail sturen naar info@mapgear.nl.

Ik wil niet dat mijn dak getoond wordt

Stuur een mail naar info@mapgear.nl waarin u duidelijk aangeeft om welk adres (gemeente, straatnaam en huisnummer) het gaat. Wij zullen de resultaten van uw woning dan binnen uiterlijk twee weken verwijderen.

Zonnepanelen

Over zonnepanelen

Wat zijn zonnepanelen?

Voor een zonnepaneel worden verschillende termen gebruikt: zonnestroompanelen, zonnepanelen, zonnecellen, pv-panelen en pv-systemen. Feitelijk hebben we het daarbij altijd over hetzelfde. Een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit.

Wat is het verschil tussen zonnepanelen en een zonneboiler?

Een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kan direct worden gebruikt of worden teruggeleverd aan het lichtnet. Hierdoor wordt bespaard op de jaarlijkse elektriciteitsrekening. Een zonneboilersysteem wekt geen elektriciteit op, maar zet zonne-energie om in warm water. Het water wordt verwarmd in een zonnecollector op het dak en daarna opgeslagen in een warmwaterboiler in de woning. Het verwarmde water kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te douchen. Hierdoor hoeft de CV-ketel minder water te verwarmen, hierdoor wordt bespaard op de jaarlijkse gasrekening.

Hoe groot is een zonnepaneel?

Zonnepanelen zijn verkrijgbaar in verschillende afmetingen en opbrengst. In onze berekening wordt standaard uitgegaan van een gemiddeld zonnepaneel met een gangbare oppervlakte en vermogen. U kunt dit desgewenst aanpassen in de Zonnekaart.

Werking

Hoe werkt een zonnepaneelsysteem?

Zonnepanelen bestaan uit siliciumplaten die licht omzetten in elektrische energie. Door een natuurkundig proces ontstaat een gelijkspanning van ongeveer 0,5 volt. Door verschillende cellen met elkaar te verbinden, wordt de spanning opgevoerd tot zo'n 24 volt. Een omvormer zorgt er voor dat dit wordt omgevormd naar 230 volt wisselstroom. Doordat de omvormer aan het elektriciteitsnet is gekoppeld, wordt de energie die niet wordt gebruikt teruggeleverd aan het energiebedrijf. Bij oude meters met een draaischijf loopt de meter dan terug. Bij de slimme meter verrekend het energiebedrijf jaarlijks de opgewekte stroom met de verbruikte stroom (salderen genoemd).

Wat voor soort stroom produceert een zonnepaneel?

Een zonnepaneel produceert gelijkstroom. De elektriciteit die in uw woning verbruikt is wisselstroom. U hebt daarom altijd een omvormer nodig om er in uw huishouden gebruik van te kunnen maken.

Werken zonnepanelen ook in de winter?

Zonnepanelen werken zodra er voldoende zonlicht op valt. Wanneer zonnepanelen niet besneeuwd of berijpt zijn doen ze keurig hun werk, ook in hartje winter. Een lage temperatuur of vorst heeft geen nadelige invloed op de werking van de zonnepanelen. Wel is de zonintensiteit in de winter lager zodat de opbrengst van zonnepanelen in de wintermaanden lager is dan in de zomermaanden.

Verbruikt een zonnepaneel 's nachts stroom?

Nee. Als er niet genoeg zonlicht op de panelen valt, houden ze er gewoon mee op.

Verbruiken zonnepanelen zelf stroom om stroom op te wekken?

Nee, zonnepanelen gebruiken geen stroom om stroom op te wekken. De omvormer verbruikt wél stroom. Dat betekent dus dat er een minimale opbrengst moet zijn voordat de omvormer stroom gaat leveren. U verliest dus een fractie van de opbrengst als u gelijkstroom om gaat zetten naar wisselstroom. Omvormers worden steeds efficiënter.

Hoeveel energie kost het om een zonnepaneel te fabriceren?

De schattingen verschillen. Fabrikanten zijn geneigd anderhalf jaar stroomproductie van het paneel te rekenen. Greenpeace rekent 3 jaar stroomproductie van het paneel. Er zijn ook (grote) verschillen tussen diverse soorten panelen. Voor dunne film zonnecellen (amorf) is (veel) minder energie nodig voor de productie.

Besparing

Zijn zonnepanelen rendabel?

Ja. De stijgende energieprijzen en de dalende aanschafkosten maken het steeds aantrekkelijker om te investeren in zonnepanelen. Zelfs met een klein systeem van bijvoorbeeld 4 zonnepanelen kunt u al een behoorlijk deel van uw elektriciteitskosten terugverdienen.

Betaalt een zonnepaneel zich ooit terug?

Ja. Zonnepanelen leveren gratis elektriciteit. Zonnepanelen zijn een investering met een rendement waarvan de hoogte afhangt van de elektriciteitsprijs. In onze berekening zijn we uitgegaan van de huidige elektriciteitsprijs en een jaarlijkse stijging van de elektriciteitsprijzen, onder details kunt u zien welke dit zijn. Het rendement van zonnepanelen ligt al gauw boven de rente die u op een spaarrekening krijgt.

Hoe lang gaat een zonnepaneel mee?

Goede zonnepanelen kunnen meer dan 25 jaar meegaan, goede omvormers minstens 15 jaar. Let dus bij aanschaf goed op de garantie die leveranciers bieden op hun zonnepanelen en omvormers. Vaak wordt naast de productgarantie ook een opbrengstgarantie gegeven, waarmee de leverancier garandeert dat de zonnepanelen na bijvoorbeeld 20 jaar nog steeds minimaal 80% van de opgegeven opbrengst levert. De product- en opbrengstgarantie geeft meestal een goede indicatie van de kwaliteit van de zonnepanelen.

Wat is een kilowattuur (kWh)?

Een kilowattuur (symbool kWh) is een eenheid van elektrische energie die vaak wordt gebruikt, bijvoorbeeld in elektriciteitsrekeningen. Een kilowattuur is gedefinieerd als de elektrische energie die geleverd moet worden om een apparaat van 1000 watt (1 kilowatt) een uur lang te kunnen laten werken.

Wat is het verschil tussen Watt en Wattpiek (Wp)?

Watt is een eenheid van vermogen. Bij een zonnepaneel hangt het geleverde vermogen af van de hoeveelheid zon die er op valt. Daarom is door de fabrikanten onderling afgesproken dat ze aan elk paneel een getal toekennen dat aangeeft welk vermogen dat paneel onder afgesproken (laboratorium) omstandigheden levert. Dit getal is het aantal Wattpiek. Een paneel van 100 Wattpiek (100 Wp) levert dus onder standaard test condities 100 W. Het vermogen dat een paneel in de praktijk oplevert varieert: op een bewolkte dag is het lager, bij intense zonneschijn kan het ook hoger zijn. Als vuistregel wordt aangehouden dat u jaarlijks zo'n 87 kWh van een zonnepaneel van 100 Wp mag verwachten, mits de panelen schaduwvrij, zuidgericht en onder een hellingshoek van circa 35 graden zijn geplaatst.

Hoeveel energie levert een zonnepaneel nu echt?

Goede zonnepanelen hebben niet alleen een hoog piekvermogen (Wp of Wattpiek) maar ook een hoge werkelijke opbrengst (kWh of kilowattuur). De werkelijke opbrengst die zonnepanelen onder standaard testcondities zullen behalen ligt meestal 10 tot 20% lager dan het opgegeven piekvermogen. Dit wordt weergegeven als de STC-waarde (Standard Test Conditions) of PTC-waarde (PV USA Test Conditions) van een zonnepaneel. De PTC-waarde is gebaseerd op Amerikaanse test condities en wordt algemeen gezien als de meest realistische waarde.

Hoeveel stroom verbruik ik per jaar?

Dat kunt u ieder jaar zien op de jaarafrekening van uw elektriciteitsbedrijf. Het gemiddelde verbruik van een doorsnee gezin met ligt op ongeveer 3.500 kWh per jaar (kilowattuur).

Hoeveel zonnepanelen heb ik nodig om het stroomverbruik in mijn woning te dekken?

Zonnepanelen kunnen een aardig deel van het stroomverbruik van uw huishouden opvangen. Bijvoorbeeld: een systeem van 6 panelen van elk 375 Wp produceert zo’n 2250 kilowattuur per jaar, mits de panelen schaduwvrij, op het zuiden gericht zijn onder een hellingshoek van circa 35 graden. Dit is meer dan 50% van het verbruik van een gemiddeld huishouden (3.500 kWh per jaar). Uiteraard hangt het aantal zonnepanelen dat u nodig heeft af van de hoeveelheid stroom die u jaarlijks gebruikt. Heeft u bijvoorbeeld een elektrische auto dan zijn er meer panelen nodig.

Hoe controleer ik of mijn zonnepanelen voldoende presteren?

U kunt uw installateur vragen om een prestatieprognose op te stellen en een garantie af te geven op de prestaties van uw PV-installatie voordat u tot het bestellen en laten plaatsen van de installatie overgaat. Voor het bijhouden van de opbrengst van uw zonnepaneel-systeem kunt u een zogenaamde datalogger laten plaatsen bij de omvormer. Veel moderne omvormers hebben overigens al zo’n datalogger ingebouwd. U kunt dan via uw PC, IPad of Smartphone de opbrengst volgen. Als er geen datalogger aanwezig is kunt u op de omvormer zelf de geproduceerde elektriciteit aflezen. Als de werkelijk opbrengst veel afwijkt van de berekende opbrengst  is er mogelijk iets aan de hand met uw installatie.  Voor een juiste opbrengst vergelijking kunt u een PV-prognose laten maken.

Aanschaf

Zijn er collectieve inkoopacties waar ik aan mee kan doen?

Binnen veel gemeenten zijn er collectieve inkoopacties voor zonnepanelen en zonneboilers die soms door bewoners zelf georganiseerd worden of vanuit wijk- en buurtverenigingen. Door gezamenlijk grotere aantallen aan te schaffen wordt de inkoopprijs per huishouden aanmerkelijk lager, zodat de terugverdientijd korter wordt. Houd daarom de zonnekaart website in de gaten om op de hoogte te blijven van de collectieve inkoopacties in uw gemeente.

Is het rendabel om als vereniging van eigenaren zonnepanelen of zonneboilers aan te schaffen?

Met de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) kun je als energiecoöperatie of Vereniging van Eigenaren (VvE) gezamenlijk investeren in een productie-installatie om duurzame energie mee op te wekken. Denk aan zonnepanelen, windmolens of waterkracht. Per 1 april 2021 vervangt deze nieuwe regeling de Regeling Verlaagd Tarief (postcoderoosregeling).
Op de website van HIER Opgewekt vindt u actuele informatie over dit onderwerp:

Welk type zonnepaneel kan ik het beste kiezen?

Er zijn op dit moment meer dan honderd soorten zonnepanelen op de markt verkrijgbaar. Naast de gangbare (mono- en polykristallijn) zonnepanelen zijn er ook zogenaamde ‘dunne film zonnepanelen’ verkrijgbaar die bij uitstek zijn voor west- en oost gerichte daken. De kwaliteit van de zonnepanelen van sterk verschillen. Informeer bij een installateur naar het type systeem dat het beste bij uw situatie past en informeer altijd naar kwaliteit en garantie van alle onderdelen van de PV-installatie.

Hoeveel garantie zit er op zonnepanelen?

Dit verschilt per leverancier. Goede zonnepanelen kunnen meer dan 25 jaar meegaan, goede omvormers minstens 15 jaar. Let bij het beoordelen van offertes dus op de garantie die op zowel zonnepanelen als omvormers wordt geleverd. Vaak wordt naast de productgarantie ook een opbrengstgarantie gegeven, waarmee de leverancier garandeert dat de zonnepanelen na bijvoorbeeld 20 jaar nog steeds minimaal 80% van de opgegeven opbrengst levert. De product- en opbrengstgarantie geeft meestal een goede indicatie van de kwaliteit van de zonnepanelen. Soms dient u uw zonnepanelen zelf te registreren bij de producent om recht te hebben op productgarantie, informeer hierover bij de installateur.

Waar moet ik op letten bij aanschaf van zonnepanelen?

Let niet alleen op de prijs maar kijk ook naar de kwaliteit van de panelen. Goede zonnepanelen hebben niet alleen een hoog piekvermogen (Wp of Wattpiek) maar ook een hoge werkelijke opbrengst (kWh of kilowattuur). De werkelijke opbrengst die zonnepanelen onder standaard testcondities zullen behalen ligt meestal 10 tot 20% lager dan het opgegeven piekvermogen. Informeer bij een installateur naar het systeem dat het beste bij uw situatie past en informeer altijd naar kwaliteit en garantie van alle onderdelen van de PV-installatie.

Plaatsing

Moeten zonnepanelen altijd op het zuiden gericht zijn?

Nee, ook op west- of oost gerichte daken kunnen zonnepanelen geplaatst worden. De zoninstraling is meestal minder intens dan op een zuidgericht dak waardoor de te verwachten energieopbrengst lager is wanneer we uitgaan van de meest gangbare (mono- en polykristallijn) zonnepanelen. Er bestaan echter ook zogenaamde ‘dunne film zonnepanelen’, die juist bij uitstek zijn voor west- en oost gerichte daken. Deze zijn meestal wat duurder, waardoor de terugverdientijd wat langer is. Informeer bij een installateur naar de mogelijkheden op uw dak. Ook bij een oordeel “ongeschikt” of “zeer ongeschikt” kan het lonen om hierover informatie in te winnen bij uw installateur, als u persé zonnepanelen wilt aanschaffen.

Is mijn dak geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen?

In de zonnekaart kunt u bekijken of uw dak geschikt is voor zonnepanelen. Hierbij wordt rekening gehouden met het type dak (plat of schuin), de dakhelling en de oriëntatie (liefst zuidgericht). De meeste schuine daken met dakpannen en platte daken zijn geschikt voor het plaatsen van zonnepanelen of een zonneboiler. Of uw dak ook fysiek geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen is niet eenvoudig te beantwoorden. Er zijn vele soorten daken en dakconstructies die allen een eigen installatiehandleiding hebben. Over het algemeen kan gesteld worden dat rieten daken, kunststof rieten daken, daken met zogenaamde ‘dakpanplaten’ en leien daken minder geschikt voor zonnepanelen. Informeer altijd bij een adviseur of installateur of uw dak geschikt is.

Heeft het zin om zonnepanelen te plaatsen op een plat dak?

Zonnepanelen op een plat dak plaatsen gaat heel goed omdat u ze dan ideaal op het zuiden kunt richten. Er zijn verschillende systemen voor. Meestal is er sprake van een plaatsing met ballast zodat u de dakbedekking niet hoeft te doorboren. Laat u van te voren goed informeren of uw dak deze ballast kan dragen. Dat is één van de vragen die u ineen gesprek met een energieadviseur of installateur kunt stellen. Nadeel van zonnepanelen op een plat dak is dat de zonnepanelen op voldoende afstand van elkaar geplaatst moeten worden, om te voorkomen dat ze elkaar kunnen overschaduwen. Hierdoor is de benodigde ruimte voor een zonnepaneel op een plat dak 2 a 3 keer zo groot als op een schuin dak. Afhankelijk van de hoek waaronder de zonnepanelen geplaatst worden onder een kleine hoek geplaatst worden is er meer ruimte nodig dan wanneer ze onder een grotere hoek geplaatst worden.
Inmiddels worden er ook steeds meer PV-installaties geplaatst in een zogenaamde oost-west opstelling. Er is dan geen “bufferzone” voor schaduw tussen de panelen nodig. Bovendien is er minder ballast nodig en is het gewicht beter verdeeld. Informeer daarnaar bij uw installateur.
 

Kan ik ook zonnepanelen plaatsen als mijn dak oud is?

Uw dakconstructie moet het gewicht van de zonnepanelen kunnen dragen. Als u twijfelt over het draagvermogen van uw dak adviseren wij u een inspectie en keuring uit te laten voeren door een bouwkundige. Een zonnepaneelsysteem gaat namelijk minimaal 20 jaar mee. Uw dak moet gedurende deze tijd dan ook stabiel zijn.

Kan ik zonnepanelen zelf monteren?

Als u zelf handig bent en beschikt over de juiste montagehandleiding kunt de zonnepanelen ook zelf monteren. U bent wel wettelijk verplicht om de aansluiting in de meterkast te laten uitvoeren door een erkend installateur. Als u zelf niet over de nodige kennis en kunde beschikt kunt u de installatie van zonnepanelen het beste overlaten aan gekwalificeerde professionals. Zij zorgen ervoor dat de zonnepanelen veilig en stevig worden aangebracht en dat een eventuele doorvoer in uw dak waterdicht en isolerend wordt afgedicht. Ook is het van belang dat de installatie op een veilige manier wordt aangesloten op het lichtnet.

Wat verandert er in mijn woning?

Binnen uw woning is ruimte nodig voor de omvormer en het aanbrengen van de benodigde bedrading. Een omvormer moet op een goed geventileerde plek worden opgehangen. De omvormer zal tijdens zonuren enig geluid produceren vanwege de ingebouwde ventilator (koeling). Vanaf het dak zullen elektriciteitskabels met gelijkspanning naar de omvormer worden geleid. Hiervoor wordt meestal een doorvoer in het dak gemaakt. Vanaf de omvormer wordt een elektriciteitskabel met wisselspanning naar de meterkast in uw woning geleid. Hiervoor is meestal een aparte groep vereist.

Hoeveel zonnepanelen kan ik het beste laten plaatsen?

Dit hangt af van de hoeveelheid elektriciteit die u jaarlijks verbruikt. Het meest optimaal is een PV-installatie die qua omvang bij uw huidige elektriciteitsgebruik past. Een PV-installatie die jaarlijks meer energie opwekt dan u zelf verbruikt is economisch minder interessant.

Onderhoud

Moet ik zonnepanelen regelmatig schoonmaken?

Normaal gesproken zou het eenmaal per 2 jaar reinigen van het glas –gewoon met zachte borstel en schoon onthard water- voldoende moeten zijn. De frequentie van reinigen kunt u af laten hangen van de omgeving, het weer en de hellingshoek. Ondanks dat zonnepanelen onder een hoek staan en vaak een coating hebben kan er in periodes van droogte en/of in vervuilde omgevingen een stoflaag op de panelen terecht komen. Wanneer er bomen in de directe omgeving staan kan er bovendien een groene aanslag ontstaan. Deze stofdeeltjes of groene aanslag kan de opbrengst van de panelen omlaag brengen van een paar procent tot 20 procent in zeer ongunstige gevallen. U kunt het schoonmaken uitbesteden aan een bedrijf, maar het is meestal goed zelf te doen.

Verzekering

Moet ik mijn zonnepaneel apart verzekeren?

Dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars beschouwen een systeem als een onderdeel van uw woning. Voor andere verzekeraars zijn het losse voorwerpen die apart verzekerd moeten worden. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar uw persoonlijke situatie.

Veiligheid

Geven zonnepanelen gevaarlijke straling af?

Zonnepanelen stralen niet, want het zijn gelijkstroomapparaten. De omvormer kan wel storing geven op radio-ontvangst, net zoals een TL-buis dat kan doen.

Zijn zonnepanelen brandgevaarlijk?

Kwalitatief goede zonnepanelen zijn niet brandgevaarlijk. De kans op branden in zonnepanelensystemen is erg klein: volgens onderzoek van TNO komt brand voor bij 0,014% van de installaties.

Ik heb gehoord over zonnepanelen die in brand kunnen vliegen?

Tussen augustus 2009 en februari 2012 zijn door het inmiddels failliete Scheuten Solar zonnepanelen geleverd die vanwege gebrekkige montage in enkele andere Europese landen tot brand hebben geleid. Het betreft zonnepanelen van het model Multisol met typenummers P6-48, P6-54, P6-60 en P6-66. Deze zonnepanelen worden momenteel niet meer geleverd of geïnstalleerd. Verder is in 2010 een memo verschenen van het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid (NIFV) waarin melding wordt gemaakt van potentieel gevaar voor brandweerpersoneel bij het bestrijden van brand van gebouwen waarop zonnepanelen geïnstalleerd zijn. De brandweer zou tijdens het blussen in aanraking kunnen komen met de spanningsvoerende onderdelen (bijvoorbeeld draden) die als het gevolg van brand zijn aangetast. Binnen brandweer Nederland zijn echter nog geen incidenten bekend met zonnepanelen.

Zonneboiler

Over zonneboilers

Wat is een zonneboiler?

Een zonneboiler zet zonne-energie om in warmte. Een zonneboiler systeem bestaat uit een zonnecollector op het dak die zonne-warmte overbrengt op water dat hierdoor heen wordt geleid en wordt opgeslagen in een boiler in de woning.

Wat is het verschil tussen zonnepanelen en een zonneboiler?

Een zonnepaneel zet zonne-energie om in elektriciteit. De opgewekte elektriciteit kan direct worden gebruikt of worden teruggeleverd aan het lichtnet. Hierdoor wordt bespaard op de jaarlijkse elektriciteitsrekening. Een zonneboilersysteem wekt geen elektriciteit op, maar zet zonne-energie om in warm water. Het water wordt verwarmd in een zonnecollector op het dak en daarna opgeslagen in een warmwaterboiler in de woning. Het verwarmde water kan bijvoorbeeld worden gebruikt om te douchen. Hierdoor hoeft de CV-ketel minder water te verwarmen, hierdoor wordt bespaard op de jaarlijkse gasrekening.

Hoe werkt een zonneboiler?

Als een tuinslang de hele dag in de zon ligt, wordt het water in de slang erg warm. Zonneboilers maken gebruik van datzelfde principe. Het opgewarmde water in de zonnecollector op het dak wordt naar een geïsoleerd voorraadvat gepompt: de zonneboiler. Telkens wanneer de temperatuur van het water in de zonnecollector hoger is dan in de boiler wordt het overgepompt, net zolang totdat de boiler volledig gevuld is met verwarmd water. Dit verwarmde water kan op elk moment van de dag gebruikt worden, dus ook al schijnt de zon zwak of helemaal niet. Zelfs in de winter als de zon maar een paar uur schijnt, kan zo'n boiler voldoende warm water produceren om te douchen, te wassen of schoon te maken.

Onderhoud

Moet ik mijn zonnecollector regelmatig schoonmaken?

Het is aan te raden het glas van de zonnecollector één keer per jaar schoon te maken–gewoon met zachte borstel en schoon water. Ondanks dat zonnecollector onder een hoek staat kan er in periodes van droogte en/of in vervuilde omgevingen een stoflaag op terecht komen. Deze stofdeeltjes kunnen de opbrengst van de collector omlaag brengen. De frequentie van reinigen kunt u af laten hangen van de omgeving, het weer en de hellingshoek. U kunt het schoonmaken uitbesteden aan een bedrijf, maar het is meestal goed zelf te doen.

Verzekering

Moet ik mijn zonneboiler apart verzekeren?

Dit verschilt van verzekeraar tot verzekeraar. Sommige verzekeraars beschouwen een systeem als een onderdeel van uw woning. Voor andere verzekeraars zijn het losse voorwerpen die apart verzekerd moeten worden. Vraag uw verzekeringsmaatschappij naar uw persoonlijke situatie.

Financieel

Terugleveren

Wat is terugleveren?

Wanneer zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan op dat moment benodigd, wordt dit teruggeleverd aan het lichtnet.

Hoe wordt de opgewekte zonne-energie verrekend op mijn energierekening?

Het verschil tussen de verbruikte en teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend op uw jaarlijkse elektriciteitsrekening, dit wordt salderen genoemd.

Hoeveel opgewekte energie mag ik terugleveren?

Alle energiebedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om onbeperkt te salderen tot het eigen elektriciteitsverbruik (dus totdat u op nul uitkomt). Levert u meer terug dan dat u zelf afneemt, dan krijgt u daarvoor een wettelijk bepaalde “redelijke” vergoeding betaald. Het exacte bedrag is afhankelijk van uw leverancier.

Moet ik mijn zonnepaneelinstallatie aanmelden bij mijn energieleverancier?

Dit is verplicht op grond van de artikelen 2.1.5.1.en 2.4.1.4 van de Netcode Elektriciteit als bedoeld in artikel 31 van de Elektricteitswet, en het is ook zeer aan te raden uw zonnestroom of PV-installatie aan te melden via www.energieleveren.nl. Dan weet uw netbeheerder dat u gaat terugleveren. De meeste netbeheerders geven het vervolgens door aan de energieleverancier. Het kan geen kwaad dat alsnog zelf te doen om misverstanden bij de rekening te voorkomen en om een verlaging van uw maandbedrag (voorschot) aan te vragen.

Kan mijn huidige leverancier weigeren mee te werken aan het terugleveren van zonne-energie?

Nee, hij is wettelijk verplicht mee te werken.

Wat moet ik mijn energieleverancier exact vertellen qua informatie?

Dat u een zonnestroomsysteem gaat installeren die per jaar ongeveer x kWh produceert. De energierekening zou met dit bedrag omlaag moeten gaan. U kunt een verzoek indienen om op basis hiervan uw maandbedrag (eerder) te verlagen.

Wanneer u zelf elektriciteit d.m.v. zonnepanelen produceert, is het dan nog mogelijk om over te stappen op de voordeligste energieleverancier?

Ja, dat maakt niet uit. Het effect van een lagere prijs zal alleen minder merkbaar zijn, omdat uw rekening sowieso wat lager is. Het is wel belangrijk om het overstapmoment goed in de gaten te houden. Als u overstapt op een moment dat u veel heeft teruggeleverd (aan het einde van de zomer) loopt u het risico dat u niet alle elektriciteitsverbruik te kunnen salderen en krijgt u slechts de veel lagere terugleververgoeding. Dat komt omdat saldering wordt berekend over het jaarverbruik .

Wat betekent salderen?

Wanneer zonnepanelen meer elektriciteit opwekken dan op dat moment benodigd, wordt dit teruggeleverd aan het lichtnet. Salderen is het -op jaarbasis- verrekenen van deze teruggeleverde elektriciteit met de verbruikte elektriciteit.

Kan ik na plaatsing binnen mijn huidige energie contract (1 jaar vast) al stroom terugleveren of kan dat pas bij een volgend contract?

U kunt direct stroom terugleveren. Administratief betekent het gewoon dat u minder stroom afneemt.

Is de afrekening van mijn leverancier hetzelfde zoals nu de jaarrekening ook gaat?

Dat willen we wel, maar dat verschilt per leverancier. Sommige leveranciers sturen 1 rekening inclusief correctie, andere leveranciers sturen er twee; de gewone rekening met daarbij een correctie (creditnota).

Neem ik de opgewekte zonne-energie direct in mijn eigen huis af, of wordt deze altijd teruggeleverd aan de energiemaatschappij en later verrekend?

Ja, u neemt de opgewekte zonne-energie door uw eigen panelen eerst zelf af tot het niveau van eigen verbruik. Wekt u meer stroom op dan dat u verbruikt, dan gaat u terugleveren aan uw energiemaatschappij.

Hoe zit het met vervoers- en netwerkkosten voor het verschil tussen afgenomen van het net en zelf geleverd?

U krijgt voor de teruggeleverde stroom hetzelfde tarief als dat u betaalt voor de afgenomen stroom. Alleen als u méér teruglevert dan u afneemt, dan geldt een lager tarief dat kan verschillen per leverancier. Dit is onafhankelijk van de vervoers- en netwerkkosten.

Is de prijs die u dan voor uw eigen opgewekte stroom krijgt hetzelfde als die van de geleverde stroom?

Ja, zolang u niet meer teruglevert dan u zelf afneemt. Dat wordt overigens over een jaar gemiddeld, want in de zomer lever u meestal meer terug, en in de winter neem u meestal meer af.

Is mijn elektriciteitsmeter geschikt voor teruglevering?

Dat hangt er van af. Zit er in de meterkast een 'oude' analoge meter met een telwerkje en 'wieltje' dan heeft u meestal geen probleem. Zo'n meter draait terug op het moment dat er zonnestroom wordt teruggeleverd aan het net. Er zijn echter enkele types meters geplaatst die niet terugdraaien, deze meters zijn uitgevoerd met een teruglooprem. Als u een digitale meter heeft met meerdere standen, dan wordt (meestal in stand 4) de teruggeleverde stroom gemeten. Hebt u zo’n digitale meter, dan heeft u dus geen andere meter nodig. Twijfelt u of uw verbruiksmeter geschikt is voor teruglevering, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder. Blijkt uw meter niet geschikt te zijn om zonnestroom te leveren aan het net, dan kan deze worden vervangen door een nieuwe meter. De kosten hiervan worden door de netbeheerder vergoed. Als u een aanvraag doet voor een nieuwe meter wordt deze binnen 90 werkdagen vervangen. Als u niet weet wie uw netbeheerder is, kunt u dit via deze website opvragen.

Kunt u aangeven wat een goede / slechte meter is?

Nee. In de afgelopen 80 jaar zijn er in Nederland zeer veel verschillende kWh-meters geplaatst. U kunt het beste navragen bij uw netbeheerder of uw meter geschikt is. De netbeheerder heeft het beheer over uw meter en weet dus ook welke meter er bij u hangt. Als u uw zonnestroom-installatie aanmeldt via www.energieleveren.nl , dan zal uw netbeheerder meestal ook meteen nakijken of uw meter geschikt is.

Ik heb een dubbeltarief. Is een dubbeltarief meter gunstiger qua terugverdientijd dan een enkeltarief meter?

Voor zonne-energie is uw dubbel tarief niet ongunstig. Meestal wordt de geleverde energie verrekend met uw dagtarief, alleen in het weekend wordt verrekend met het lagere nachttarief.

Geldt voor zonnepanelen het verlaagde BTW-tarief van 6%?

Na 1 juli 2015 is het verlaagde BTW tarief afgeschaft. Vanaf 20 juni 2013 geldt wel de mogelijkheid voor de BTW teruggave op de aanschaf van een zonnepaneelinstallatie.  Zie vraag en antwoord BTW.

Subsidie

Kan ik subsidie krijgen voor zonnepanelen?

De landelijke subsidieregeling voor zonnepanelen 2013 is uitgeput en wordt niet meer aangevuld. Mogelijk zijn er lokale subsidies beschikbaar, neem voor meer informatie contact op met uw gemeente.

Financiëring

Hoe kan ik zonnepanelen of een zonneboiler financiëren?

Zonnepanelen en zonneboilers verdienen zich pas na verloop van tijd terug. De aanschaf is voor veel mensen toch een behoorlijke investering. Dit kan een drempel zijn om tot aanschaf over te gaan, zeker wanneer u de investering niet uit eigen middelen kunt betalen. Het afsluiten van een lening kan een oplossing zijn. Het nadeel hiervan is weliswaar dat geld lenen geld kost. U betaalt immers afsluitkosten en maandelijks kosten voor rente en aflossing. Vaak levert een installatie met geleend geld echter toch direct geld op, doordat de maandelijkse besparing groter is dan de maandelijkse kosten. Een adviseur kan berekenen wat voor uw situatie de beste oplossing is.

Duurzaamheidslening

Hoe werkt een Duurzaamheidslening?

De Duurzaamheidslening is een lening die bedoeld is voor het verduurzamen van uw woning. De hoogte van de lening is afhankelijk van de regeling van uw gemeente of provincie. Er zijn daarnaast ook banken en hypotheekverstrekkers die aantrekkelijke vormen van financiering voor verduurzamingsmaatregelen kunnen aanbieden.

Wat zijn de voorwaarden voor een Duurzaamheidslening?

U dient eigenaar én bewoner te zijn van de woning waarvoor de lening ten behoeve van de energiebesparende maatregelen wordt aangevraagd. Informeer bij uw gemeente naar de exacte mogelijkheden en voorwaarden.

Bij wie kan ik terecht voor een Duurzaamheidslening?

Deze dient u via uw gemeente aan te vragen. Voor de procedure kijkt u op het onderdeel 'aanvragen duurzaamheidslening' op de website van SVn: https://www.svn.nl/duurzaamheidslening. U kunt ook informeren bij uw bank of hypotheekverstrekker naar de financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van uw gebouw.

Welke maatregelen komen in aanmerking voor de Duurzaamheidslening?

Dat verschilt per gemeente en staat vermeld in de Duurzaamheidsverordening van uw gemeente. Kijk voor meer informatie op de website van SVn: https://www.svn.nl/duurzaamheidslening. U kunt ook informeren bij uw bank of hypotheekverstrekker naar de financieringsmogelijkheden voor verduurzaming van uw gebouw.

Is er een duurzaamheidslening ook beschikbaar in mijn gemeente?

Bekijk op de website van Svn of uw gemeente / provincie de Duurzaamheidslening mogelijk maakt: https://www.svn.nl/duurzaamheidslening

BTW

Kan ik als particulier btw op zonnepanelen terugvragen?

Ja, dit is momenteel  mogelijk. Als u als particulier zonnepanelen koopt, kunt u de btw op aanschaf en installatie terugvragen van de Belastingdienst. Dit levert al gauw een besparing op van zo´n 15 procent van uw totale investering. De belastingregel geldt als reactie op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Consumenten die na 20 juni 2013 zonnepanelen (hebben) laten installeren kunnen van deze nieuwe regels profiteren. Zie voor meer informatie de website van de Belastingdienst.

Hoe werkt het terugvragen van btw op zonnepanelen?

Het terugvragen van de BTW is relatief eenvoudig, u kunt dit als consument goed zelf doen. Soms bieden leveranciers van zonnepanelen u de mogelijkheid om deze aanvraag voor u te verzorgen.
Op de website van Milieu Centraal vindt u ook meer informatie over het terugvragen van BTW: https://www.milieucentraal.nl/energie-besparen/zonnepanelen/btw-op-zonnepanelen-terugvragen

Informatie

Gemeente

Heb ik een vergunning nodig als ik zonnepanelen wil plaatsen?

Of u een vergunning nodig heeft, hangt af van een aantal voorwaarden. Wanneer u in een monument of beschermd stadsgezicht woont, is meestal een vergunning nodig. In een aantal gevallen kunt u vergunningsvrij bouwen. Informeer in geval van twijfel bij uw gemeentelijke afdeling voor Bouw- en Woningtoezicht.
 
Het aanvragen van een vergunning zal door uzelf geregeld moeten worden. U kunt online een vergunningscheck doen via het omgevingsloket. Via het omgevingsloket kunt ook direct uw vergunningsaanvraag indienen. Er is overigens wel altijd een meldingsplicht.

Mag ik zonnepanelen plaatsen wanneer mijn woning een monument is of valt onder een Beschermd Stads- of Dorpsgezicht?

Voor het plaatsen van zonnepanelen in het Beschermd Stads- of Dorpsgezicht of op een monument heeft u in de meeste gevallen een omgevingsvergunning nodig. De gemeente bekijkt in zo’n geval of plaatsing acceptabel is. Voor meer informatie over het plaatsen van zonnepanelen of zonneboilers in het Beschermd Stads- of Dorpsgezicht of op monumenten kunt u contact opnemen met uw gemeente.