Over asbest

Asbest is een verzamelnaam voor zes in de natuur gevormde mineralen met een vezelstructuur. Asbest heeft lang bekend gestaan om een aantal goede eigenschappen: het is sterk, slijtvast, bestand tegen basen en hoge temperaturen. Bovendien was het goedkoop. In Nederland zijn veel toegepaste soorten: wit asbest (chrysotiel), blauw asbest (crocidoliet) en bruin asbest (amosiet).

Asbest werd met of zonder een bindmiddel verwerkt tot een grote variatie aan producten. Dit deed men door het te combineren met een bindmiddel zoals cement, karton, lijm of gips. Soms zijn in één product twee of drie verschillende soorten asbest aanwezig. In de loop der tijd vindt door diverse invloeden aantasting van het bindmiddel plaats. Soms vergaat het bindmiddel helemaal. 

Grote risico's

In het verleden zijn asbesthoudende materialen veel gebruikt, bijvoorbeeld in gebouwen, woningen maar ook in dakplaten. Later werd algemeen bekend dat vaak en langdurig inademen van asbestvezels risico's voor de gezondheid met zich mee brengt. Heeft u vragen over de mogelijke gezondheidsrisico’s? Neem dan contact op met GGD Drenthe.

Regelgeving

Werken met asbest is niet zonder risico's. Langdurige blootstelling - hierbij gaat het met name om mensen die werkgerelateerd hiermee in aanraking (kunnen) komen - is gevaarlijk. Daarom gelden voor het omgaan met asbest wettelijke regels. Welke regels voor u van toepassing zijn is afhankelijk van een aantal factoren.Particulieren die asbestbevattend dakmateriaal willen verwijderen krijgen te maken met het Asbestverwijderingsbesluit 2005 en het Bouwbesluit 2012. Als u beroepsmatig, dus als werkgever, werknemer of zelfstandige met asbest omgaat is ook het Arbeidsomstandighedenbesluit van belang. Daarnaast is nog andere regelgeving belangrijk zoals het Productenbesluit asbest. Het Productenbesluit asbest verbiedt onder andere het in voorraad houden en bewerken van asbest. Bekijk voor actuele informatie over de wet- en regelgeving met betrekking tot asbest deze website van de Rijksoverheid.