Werkwijze en techniek

Deze Asbestdakenkaart Drenthe geeft een eerste indicatie of een dak asbest bevat of niet. De kaart is gemaakt met een speciale camera vanuit een vliegtuig in de periode van 3 tot en met 18 mei in 2016.

De kaart is geautomatiseerd tot stand gekomen. Er zitten onnauwkeurigheden in de kaart.

Het kan voorkomen dat een roodgekleurd dak (waarschijnlijk asbest), toch niet van asbest is. Dit kan het geval zijn bij daken met cementpannen of platte daken met grind. Ook kunnen daken groengekleurd zijn in de kaart (waarschijnlijk asbestvrij), terwijl ze toch voorzien zijn van asbestplaten. Dit kan veroorzaakt zijn doordat sommige daken sterk begroeid zijn met mos of in de schaduw liggen waardoor ze niet opgemerkt zijn. Ook kan het zijn dat een dak in zijn geheel niet op de kaart is weergegeven, omdat het pand niet is opgenomen in de basisregistratie van de gemeente of pas later (dus na 18 mei 2016) is gebouwd.

U kunt helpen de kaart te verbeteren door te reageren op de kaart.

Hoe is deze kaart gemaakt?

In de periode zomer 2016 t/m begin 2017 hebben specialisten van RoyalHaskoningDHV - samen met de provincie en de Drentse gemeenten - deze Asbestdakenkaart geoptimaliseerd. Hierbij is onder andere gekeken naar het bouwjaar van gebouwen. Asbest werd vooral toegepast in de naoorlogse periode. Op 1 juli 1993 werd de toepassing en verkoop van asbest in de bouw wettelijk verboden. De kans op asbest in gebouwen nieuwer dan 1993 is dus aanzienlijk kleiner. Ook is gekeken naar de helling van dakdelen. Asbest(platen) werden voornamelijk aangebracht op hellende daken, waardoor de kans op asbest op volledig platte daken kleiner is. Tenslotte is de kaart visueel gecontroleerd op basis van overeenkomsten en verschillen tussen gebouwen (aaneengesloten bouwblokken met exact hetzelfde type gebouwen hebben waarschijnlijk dezelfde kans op asbest).