Over de Asbestdakenkaart

In de periode zomer 2016 t/m begin 2017 hebben specialisten van RoyalHaskoningDHV, Vigilance en de universiteiten Utrecht en Wageningen - samen met de provincie en de Drentse gemeenten - deze Asbestdakenkaart vastgesteld. Vervolgens is deze kaart geoptimaliseerd. Hierbij is onder andere gekeken naar het bouwjaar van gebouwen. Asbest werd vooral toegepast in de naoorlogse periode. Op 1 juli 1993 werd de toepassing en verkoop van asbest in de bouw wettelijk verboden. De kans op asbest in gebouwen nieuwer dan 1993 is dus aanzienlijk kleiner. Ook is gekeken naar de helling van dakdelen. Asbest(platen) werden voornamelijk aangebracht op hellende daken, waardoor de kans op asbest op volledig platte daken kleiner is. Platte daken zijn in het systeem als asbestvrij geclassificeerd, hoewel er dus wel platte asbestdaken in Drenthe zullen liggen. Tenslotte is de kaart in voorjaar 2018 visueel gecontroleerd op basis van overeenkomsten en verschillen tussen gebouwen (aaneengesloten bouwblokken met exact hetzelfde type gebouwen hebben waarschijnlijk dezelfde kans op asbest) en worden saneringsmeldingen maandelijks verwerkt in de kaart. Deze asbestdakenkaart geeft een eerste indicatie of een dak asbest bevat of niet. De kaart is gemaakt met een speciale camera vanuit een vliegtuig in de periode van 3 tot en met 18 mei in 2016. De kaart is geautomatiseerd tot stand gekomen. Het kan voorkomen dat een roodgekleurd dak (waarschijnlijk asbest) toch niet van asbest is. Dit kan het geval zijn bij daken met cementpannen of platte daken met grind. Ook kunnen daken groengekleurd zijn in de kaart (waarschijnlijk asbestvrij), terwijl ze toch voorzien zijn van asbestplaten. Dit kan veroorzaakt zijn doordat daken sterk begroeid zijn met mos of in de schaduw liggen, waardoor ze niet opgemerkt zijn. Ook kan het zijn dat een dak in zijn geheel nog niet op de kaart is weergegeven. Het pand is dan niet opgenomen in de basisregistratie van de gemeente.
 

Wilt u zeker weten of uw dak al dan niet van asbest is, neem dan contact op met een asbestinventarisatiebedrijf. Met het blote oog is niet altijd te onderscheiden of het wel of geen asbest is. U kunt helpen de kaart te verbeteren door ons een reactie te sturen indien u aanvullende informatie hebt over uw dak(en).

Eigenaren van woningen, panden en schuren zijn zelf verantwoordelijk om asbest te verwijderen. De provincie Drenthe werkt samen met de Drentse gemeenten aan verschillende manieren om het saneren van asbest te versnellen. Voor eigenaren van een asbestdak zijn verschillende financiële regelingen beschikbaar. Kijk hiervoor bij ‘Subsidies en leningen`. Ook worden gelijktijdig duurzame en klimaatneutrale mogelijkheden gestimuleerd. Onderdeel hiervan is het faciliteren van deze openbare asbestdakenkaart met een koppeling naar de Zonnekaart. Op deze manier kunt u direct zien of uw dak geschikt is voor zonnepanelen.